Το Τμήμα


piclog12


Tο Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Δυτικής Ελλάδας προέρχεται από τη συγχώνευση των ομώνυμων Τμημάτων των πρώην Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου, που δημιουργήθηκαν με τον ιδρυτικό νόμο 1404/1983 και αποτελεί την εξέλιξη και συμπλήρωση του επιστημονικού κλάδου της Λογιστικής....

[Περισσότερα...]


Επαγγελματικά Δικαιώματα


log16


Ο Πτυχιούχος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής θα διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές, τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά σε όλους τους τομείς του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος, είτε ως στέλεχος λογιστηρίου επιχειρήσεων, οργανισμών και υπηρεσιών του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ...

 [Περισσότερα..]


Τ.Ε.Ι. Δυτικής ΕλλάδαςΤο Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας είναι ένα Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, με έδρα την Πάτρα που προήλθε από τη συγχώνευση του Τ.Ε.Ι. Πάτρας και του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου. Αποστολή του είναι να παρέχει Προπτυχιακή και Μεταπτυχιακή εκπαίδευση υψηλής ποιότητας (όπως καταγράφουν οι εξωτερικές αξιολογήσεις) σε ανταγωνιστικές ειδικότητες, και η ανάπτυξη διεθνώς ...

[Περισσότερα...]


Σημαντικές Ανακοινώσεις

Πρόγραμμα Εξετάσεων

Τελευταία Νέα

Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καταρτίστηκε και συντάχθηκε με γνώμονα (α) την κτηθείσα μακρόχρονη εμπειρία του Τμήματος Λογιστικής, (β) τους επιδιωκόμενους .

[Περισσότερα...]

Πρακτική Άσκηση

Αποτελεί μέρος του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής. Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος συγκέντρωσε σε ένα ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΟΔΗΓΟ τα απαραίτητα βήματα που ..

[Περισσότερα...]

Πτυχιακή Εργασία

Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο των σπουδών τους και άνω και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το 70% των προσφερόμενων από το Τμήμα μαθημάτων και έχουν περιλάβει την πτυχιακή εργασία στην ...

[Περισσότερα...]

GreekEnglish